- 

 

16.11.2015MOTOROLA
  
 26.02.2015MKV PRO
  
 16.11.2015VERTEX 
  
26.02.2015
   

, ,

VHF, UHF & LOW BAND

  
26.02.2015
 

 
 
29.01.2015

ICOM 
 
16.11.2015


 
, . , ., 1/2

./. : +7 (918) 154-37-86

e-mail: radiost2002@mail.ru